وضعیت مقالات همایش
29 دی 1400
وضعیت مقالات همایش

به اطلاع پژوهشگران محترم می رساند، مقالات ارسالی به دبیرخانه، پس از داوری به دو صورت پوستر، و ارایه شفاهی پذیرش شده است. با توجه به شرایط همه گیری و لزوم رعایت پروتکل های بهداشتی، برای عزیزانی که مقاله آن ها به صورت ارایه پوستر پذیرش شده، یک هفته پس از همایش، گواهی صادر خواهد شد. این عزیزان می توانند برای حضور در همایش ثبت نام نمایند.

همچنین هماهنگی برای حضور و ارایه شفاهی پژوهشگران به صورت تلفنی صورت خواهد گرفت. 


با تشکر 

دبیرخانه همایش