برگزاری دومین نشست از همایش ایران و همسایگان با عنوان «ایران و ترتیبات امنیتی منطقه»
1400-09-16
برگزاری دومین نشست از همایش ایران و همسایگان با عنوان «ایران و ترتیبات امنیتی منطقه»

نشست تخصصی «ایران و ترتیبات امنیتی منطقه» از سوی گروه محیط پیرامونی و بین الملل دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی با همکاری مرکز آینده پژوهی اسلام به عنوان پیش نشست اولین همایش ملی «ایران و همسایگان» با حضور اساتید، دانشجویان، خبرگان مراکز مطالعاتی و کاربران این حوزه در قالب دو پنل در این دانشگاه در تاریخ 14 آذرماه 1400 برگزار گردید که سخنران ویژه این همایش ریاست محترم دانشگاه سردار احمدی مقدم با عناوین ذیل برگزار گردید.

عناوین سخنرانان و سخنرانی­ها

-    جایگاه جمهوری اسلامی ایران در ترتیبات امنیتی منطقه شبه قاره با سخنرانی آقای سعادت شریفی پور

-    جایگاه جمهوری اسلامی ایران در ترتیبات امنیتی منطقه آسیای میانه با سخنرانی آقای دکتر داریوش صفرنژاد

-     جایگاه جمهوری اسلامی ایران در ترتیبات امنیتی قفقاز با سخنرانی آقای دکتر علی علیزاده

-    جایگاه جمهوری اسلامی ایران در ترتیبات امنیتی خلیج فارس با سخنرانی آقای دکتر آرش صفار

-    جایگاه جمهوری اسلامی ایران در ترتیبات امنیتی منطقه شامات با سخنرانی آقای دکتر عباس چگینی

سخنرانان در این همایش بر این امر تاکید داشتند که؛ جایگاه جمهوری اسلامی در مناطق پیرامونی با ظرفیت­ها و قابلیت­های آن همخوانی ندارد و علی رغم تلاش­های صورت گرفته می­بایست توجه بیشتری نسبت به همسایگان مبذول گردد و سیاست همسایگی بعنوان یک اصل اولویت دار در دولت فعلی مورد توجه قرار گرفته است بنابراین تقدم رویکردهای اقتصادی به همراه پیوستگی های اقتصادی درون منطقه­ای بر رویکردهای امنیت­گرایانه می تواند دریچه­ای متفاوتی برای همکاری های منطقه­ای ایجاد نماید؛ این امر در ذیل سیاست اولویت بخشیدن به کشورهای همسایه امکان پذیر است.

مؤلفه­های فرهنگی- تمدنی، ژئوپلیتیکی، امنیتی – سیاسی جمهوری اسلامی ایران را بخش جدایی ناپذیر ترتیبات امنیتب منطقه قرار داده است که با درک راهبردی و همکاری های اقتصادی، جایگاه ایران در ترتیبات امنیتی کشورهای همسایه تقویت می­گردد.

مهمترین چالش ها برای جایگاه جمهوری اسلامی ایران در ترتیبات امنیتی منطقه ای شامل موارد زیر بیان گردید.

  1. عدم درک راهبردی
  2. نداشتن  نقشه راه و سند جامع همکاری
  3. دخالت کشورهای فرامنطقه­ای
  4. اقدامات امنیت زدای رژیم صهیونیستی
  5. وجو رویکرد واگرایانه در منطقه

در همین راستا سخنرانان  بر این امر تأکید داشتند که ترتیبات امنیتی کشورهای پیرامون تأثیر بسزایی در  امنیت کشور، توسعه و پیشرفت اقتصادی و صلح پایدار در منطقه خواهد داشت؛ با توجه به تغییر اولویت سیاست خارجی آمریکا از غرب آسیا به آسیا پاسفیک و خروج اجباری آن از منطقه، فرصت مغتنمی است تا دولت های منطقه همگرایی و همکاری را بعنوان یک اصل پایدار در سیاست منطقه ای پیگیری نمایند، بنابراین ضروری است سیاست همسایگی در اولویت راهبردی و عملی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد.