نظر به اهمیت روابط با همسایگان در محیط پر تنش غرب آسیا، مرکز آینده‌پژوهی جهان اسلام با همکاری وزارت امور خارجه، دانشگاه‌های تهران، شهید بهشتی، علامه طباطبایی، گیلان، مازندران، دفاع ملی، جامع امام‌حسین (ع)، و نیز انجمن ژئوپلیتیک و قطب علمی جغرافیای سیاسی ایران، دانشکده صدا و سیما اولین همایش ملی «ایران و همسایگان» را در بهمن ماه 1400 برگزار می کند.

   این رویداد، همایشی علمی و راهبردی و کاربردی با نگاهی به آینده است که با هدف تبیین همه‌جانبۀ روابط جمهوری اسلامی ایران و همسایگان به‌منظور تقویت عوامل قدرت ملی و ارتقای وزن ژئوپلیتیکی در سطح ملی، منطقه‌ای و جهانی و نیز ارتقای پیوندها و مناسبات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی‌اجتماعی و دفاعی‌امنیتی با کشورهای منطقه برگزار خواهد شد.